Wijziging kostengrens

De kostengrens van Nationale Hypotheekgarantie (NHG) stijgt van € 325.000,- naar € 355.000,- in 2022. Leent de klant ook energiebesparende voorzieningen? Dan is de kostengrens € 376.300,- in 2022.

Verlaging borgtochtprovisie

De borgtochtprovisie daalt van 0,7% naar 0,6% in 2022.

Oversluiten van NHG naar NHG

Bestaande NHG-klanten die willen oversluiten, betalen alleen borgtochtprovisie over de verhoging tussen de nieuwe hoofdsom en de restantschuld van het bestaande NHG-deel. Om het bedrag aan borgtochtprovisie te berekenen, breng je de restantschuld met NHG in mindering op de nieuwe hoofdsom. Verder is de kostengrens op het moment van oversluiten leidend. De klant wordt op het moment van oversluiten getoetst aan de op dat moment geldende kostengrens en toetscriteria.

Desktoptaxaties

NHG accepteert desktoptaxaties als waardebepaling van de woning. Dit geldt bij hypothecaire leningen tot 90% van de waarde van de woning. Het wordt ook mogelijk om de volgende onderdelen te lenen met een desktoptaxatie:

  • verbouwing;
  • energiebesparende voorzieningen;
  • Energiebespaarbudget (EBB); en
  • afkoop erfpacht.

Maakt een klant gebruik van een desktoptaxatie? Dan geldt de marktwaarde voor verbouwing. Wil de klant een kwaliteitsverbetering doorvoeren samen met een desktoptaxatie? Dan hoeft de klant geen verbouwingsspecificatie aan te leveren. De lening wordt in een bouwdepot gestort.

Deel dit bericht

Meer gevraagde hypotheek documenten

Overdrachtsbelasting vrijstelling

Verklaring overdrachtsbelasting

Met de verklaring overdrachtsbelasting startersvrijstelling kun je aangeven dat je in aanmerking wilt komen voor toepassing van de startersvrijstelling van de overdrachtsbelasting bij de aankoop

Uniforme Verbouwingsspecificatie

Verbouwingsspecificatie

Deze verbouwingsspecificatie is bedoeld om de geldverstrekker en de taxateur goed te informeren over de werkzaamheden die verricht zullen gaan worden. De marktwaarde na realisatie

Mijnpensioenoverzicht.nl Vermeulen Hypotheken

Pensioenoverzicht

Het pensioenoverzicht is in te zien op www.mijnpensioenoverzicht.nl Je kunt inloggen met je Digid en de stappen doorlopen om het overzicht in PDF aan te

Legitimatie

Legitimatiebewijs

Om uw aanvraag snel te kunnen afhandelen, moeten wij uw legitimatiebewijs controleren. Daarom is het belangrijk dat u een duidelijke kopie maakt waarop uw gegevens

DUO schuld

DUO-Schuld

Je kunt op de website van DUO inloggen met je DigiD, als je een studieschuld hebt. Overzicht 1: Na het inloggen klik je bij “Studieschuld” op de

UWV verzekeringsbericht

Het UWV verzekeringsbericht is ook een middel om je inkomen te bepalen in loondienst. Onderstaande een stappenplan om het verzekeringsbericht te downloaden.  Het UWV verzekeringsbericht

Loonstrook

Bij het afsluiten of berekenen van de hypotheek hebben we je loonstrook ofwel een salarisstrook nodig om je inkomen te bepalen.De loonstrook dient recent te zijn,

Werkgeversverklaring 2021-1 Vermeulen Hypotheken

Werkgeversverklaring

De werkgeversverklaring is een belangrijk document om bijvoorbeeld de maximale hypotheek te bepalen op inkomen. Samen met een meest recente loonstrook kunnen wij de inkomens